Terug

Communicatieondersteuning en -advies gebiedsprojecten:

  • Tekstschrijven en begeleiding vormgeving zes informatieborden en wandelroutekaart gebiedsproject Dynamisch Beekdal de Aa.
  • Advies en uitvoering communicatietraject herziening legger waterkeringen met o.a. organisatie en begeleiding zeven inloopbijeenkomsten langs de Maas