Terug

Communicatieondersteuning van stuurgroep Brabantse Wal Zuid, ten behoeve van promotie gebiedsprojecten en provinciaal landschap De Brabantse Wal:

Afbeelding
  • Opstellen communicatieplan Brabantse Wal Zuid
  • Voorzitter communicatiewerkgroep samenwerkingsverband Brabantse Wal met deelname vele gebiedspartijen
  • Tekstschrijven en eindredactie "Werken aan de Wal"-publicaties in lokale krant en diverse persberichten
  • Opstellen en uitvoeren publiciteitsplan Brabantse Wal Dag
  • Begeleiding huisstijltraject Brabantse Wal