Terug

Communicatieadvies

Je wilt anderen op een goede manier bij je plannen of ambitie betrekken. Hoe kun je zo effectief mogelijk met deze  ‘actoren’ communiceren? Welke factoren spelen daarbij een rol? StroomOpwaarts analyseert, biedt ideeën, stemt af en zorgt voor een heldere communicatieaanpak.

Afbeelding

Communicatieprocessen

Om goede contacten op te bouwen en te houden, is het belangrijk om regelmatig en gericht te communiceren over ontwikkelingen, kansen en uitdagingen van jouw plannen. Op zo'n manier dat je omgeving zich uitgenodigd en geïnspireerd voelt om betrokken te zijn. StroomOpwaarts begeleidt je in deze communicatieprocessen. Kijkend naar wat je wil bereiken, wat dat voor anderen betekent en waar je nu staat. In overleg stellen we een communicatiestrategie en prioriteiten vast. Waarmee we ook snel tot actie kunnen overgaan.

Communicatiemiddelen en - activiteiten

StroomOpwaarts adviseert over (inzet van) communicatiemiddelen en - activiteiten bij de:

  • Afweging:Welke (mix van) middelen en activiteiten zijn het meest effectief om communicatiedoelen en vastgestelde strategie richting doelgroepen/stakeholders te realiseren binnen het beschikbare budget?
  • Opstart en uitvoering: Hoe geven we deze middelen en activiteiten zo inhoud en vorm, dat deze tegemoet komen aan de communicatiebehoeften van zowel de 'afzender' als de 'ontvanger'. Denk aan toon, boodschap, afstemming op doelgroep, gebruik van beeld/kaartmateriaal, programma-onderdelen, (bereikbare) locatie(s) en wijze van aanbieding of promotie.